logotipo de Moraima foto dunha botella de Moraima

nota legal


Follow Me on Pinterest
Follow Me on Flickr
O presente aviso legal regula o uso do servicio do portal de Internet http://www.adegamoraima.com (en adiante, o 'Web') da empresa Viña Moraima S. Coop. Galega (en adiante, a Empresa) con enderezo social en Porráns, 1 - baixo, 36191 BARRO (Pontevedra) con CIF F36493179 e inscrita no Rexistro Provincial de Cooperativas de Pontevedra, Tomo 8, Folio 1, Folla 820-PO, Asento 1.

Lexislación aplicable
Con carácter xeneral as relacións entre a Empresa e os Usuarios dos seus servicios telemáticos, presentes no Web, atópanse sometidas á lexislación e xurisdicción españolas.

Contenido e uso
O Usuario queda informado, e acepta, que o acceso ao presente sitio Web non supón, en modo algún, o inicio dunha relación comercial coa Empresa. O titular do sitio Web non se identifica coas opinións vertidas no mesmo polos seus colaboradores. A Empresa se reserva o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu sitio Web, puidendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servicios que se presten a través da mesma como o xeito no que éstos aparezan presentados ou localizados nos seus servidores.

Propiedade intelectual e industrial
Tódolos nomes comerciais, marcas ou signos distintos de calqueira clase contenidos nas páxinas Web da Empresa son propiedade dos seus donos e están protexidos por lei.

Ligazóns (links)
A presencia de ligazóns (links) nas páxinas Web da Empresa ten finalidade meramente informativa e en ningún caso supón suxerencia, invitación ou recomendación sobre os mesmos.

logotipo que indica proxecto cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) logotipo que indica proxecto cofinanciado pola Dirección Xeral de Relacións Laborais da Consellería de Traballo da Xunta de Galicia
logotipo que indica CSS validado logotipo que indica XHTML ben formado logotipo que indica nivel de accesibilidade WAI-AA